Att ta sånglektioner kan för många kännas väldigt obehagligt i början!
Men jag alltid det utifrån eleven och vad den önskar, jag sjunger med så länga du vill det, och du får välja sånger som du känner dig bekväm med.

Read More
Lina Melander